LPEU/2018/45 COM(2018)665 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MHSR.docx 18 kB Stanovisko Prevziať Prevziať