LPEU/2018/256 COM(2018)891 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstv...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MZVaEZSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
stanovisko_MHSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať