LPEU/2018/252 COM(2018)860 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o druhom každoročnom preskúmaní fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_UOOU SR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať