LPEU/2018/251 Riadne predbežné stanovisko k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
návrh_riadne-predbežné-stanovisko_nariadenie-spojenie-brexit_po-VPK-(2).docx 47 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Nariadenie---zabezpečenie-konektivity-v-letectve---brexit.docx 92 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať