LPEU/2018/206 COM(2018)791 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko_COM-(2018)-791.doc 38 kB Stanovisko Prevziať Prevziať