LPEU/2018/205 COM(2018)794 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní oznámenia „Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup“

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MZVaEZSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
stanovisko_MKSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
stanovisko_MVSR.docx 14 kB Stanovisko Prevziať Prevziať