LPEU/2018/195 COM(2018)785 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
SUBSTANOVISKO_COM_785_MSVVaSSR.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať