LPEU/2018/190 COM(2018)776 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a každou jednotlivou krajinou južného susedstva v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dohodnúť podmienky rozšírenia poskytovania Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) na územie európskej susedskej politiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
36_PSN_H.4_COM(2018)776_EGNOS.pdf 187 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať