LPEU/2018/186 COM(2018)901 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MFSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať