LPEU/2018/164 COM(2018)764 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Harmonizované normy: zvyšovanie transparentnosti a právnej istoty v záujme plne fungujúceho jednotného trhu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezne-stanovisko-COM(2018)-764-harm-normy.docx 29 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať