LPEU/2018/144 COM(2018)880 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Príprava na vystúpenie S...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predb_stan-COM-(2018)-880---oznámenie-EK---brexit-bez-dohody.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať