LPEU/2018/139 COM(2018)742 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2016

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS---Zhrnutie-ročných-správ-o-realizácii-OP-spolufinancovaných-z-FEAD-v-roku-2016.pdf 474 kB Stanovisko Prevziať Prevziať