LP/2018/705 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti je uvedené, že materiál má pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy nie je uvedená kvantifikácia týchto vplyvov, v jednotlivých tabuľkách sú uvedené nulové hodnoty, len v bode 2.2.1 je uvedený popis návrhu a odôvodnenie, prečo nie sú vplyvy kvantifikované. Upozorňujem, že v takom prípade nie je potrebné analýzu vplyvov na rozpočet vypracovať. Odôvodnenie sa uvádza v rámci časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti v Poznámke. Beriem na vedomie nesúhlasné stanovisko SR k návrhu EK znížiť percento ročnej zálohovej platby v príslušných rokoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail