PI/2019/157 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o obsahu programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o požiadavkách na obsah posudku atestačného portfólia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný materiál.rtf 86 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať