LPEU/2021/162 COM(2021)146 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Digitálna Európa na obdobie 2021 až 2027

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 14 kB Stanovisko Prevziať Prevziať