LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia-správa.doc 28 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal.rtf 59 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 13 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
RPS_vlastny_mat.docx 55 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
COM2020_24_navrh-rozhodnutia-Rady_priloha.docx 94 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
stanovisko_MPSVRSR.docx 20 kB Stanovisko Prevziať Prevziať