LPEU/2018/193 COM(2018)789 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Predbezne-stanovisko_Sprava.pdf 174 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať