LP/2020/16 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.rtf 49 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_osobitna.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Stanovisko-komisie.pdf 97 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie_pravneho_predpisu.rtf 702 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Oznamenie.rtf 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať