LP/2017/907 Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0.-Obal-po-LRV-Svajc.docx.rtf 52 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-Návrh-uznesenia-vlády-SR.rtf 310 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2.-Predkladacia-správa.rtf 58 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3.-Návrh-uznesenia-NR-SR.rtf 68 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
4.-Text-dohody-v-slovenskom-jazyku.rtf 161 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5.-Text-dohody-v-anglickom-jazyku.rtf 149 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6.-Doložka-prednosti-medzinárodnej-zmluvy-pred-zákonmi-SR.rtf 54 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
7.-Doložka-vybraných-vplyvov.rtf 207 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8.-Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.rtf 284 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9.-Návrh-komuniké.rtf 44 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať