LP/2017/641 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14770/2017-74,ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
navrh_-poznamky_velke_konoslidovana.pdf 171 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha_1_prva_cast.pdf 96 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material_velke_UJ_komisia.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
odovodnenie_velke-UJ.rtf 114 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenei_velke-UJ.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
stanovisko.pdf 217 kB null Prevziať Prevziať
VM_velke_zbierka.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vyhodnotenie-MPK-velke-UJ.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava-velke-UJ.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
oznamenie-velke-UJ.doc 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
VM_velke_zbierka.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať