LP/2016/633 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
prílohy-a-metodiky_LP_2016_633.zip 290 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.rtf 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.rtf 50 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný_materiál.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať