PI/2023/99 Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.