PI/2023/227 Návrh Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.