PI/2023/166 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Navrhujeme, aby osobný spis dieťaťa, správa z diagnostického vyšetrenia neboli stanovené ako tlačené výstupy ani opatrené elektronickou pečaťou, ale aby postačovalo vedenie v elektronických systémoch (evupp) alebo v elektronickej verzii - mailom. V tomto zmysle potrebujeme poradenský systém aj vzhľadom k reforme CPP/ŠCPP aj podporných opatrení výraznejšie debyrokratizovať. Systém evupp obsahuje všetky zásadné info zo spisu dieťaťa aj z dg. správy, čiže tento systém by mal archivovať všetky údaje. Výstupy z tohto systému nemá zmysel v dobe envirozáťaže tlačiť. Rovnako rozvrh hodín nemá zmysel určovať ako pedagogickú dokumentáciu, ktorá podľa zákona by mala mať stanovenú formu, čo je nezmysel. Navrhujeme rozvrh hodín vyhodiť z vyhlášky. O to viac, že mnohé školy už majú iný systém ako rozvrh.. a môže sa meniť aj každý týždeň.. čiže stanovovať to ako povinnú dokumentáciu je nezmysel. Ideálne, ak by elektronické úložisko bolo spravené aj pre iné dokumenty a nemuselo sa už nič tlačiť. Odoslaná Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Komora chce veľmi oceniť takýto prístup k legislatívnemu procesu a snahu participatívne pripravovať legislatívne zmeny v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády. Ďakujeme! Odoslaná Detail