PI/2023/149 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listín pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.