PI/2023/143 Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky o sume základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.