PI/2022/277 Predbežná informácia k novele vyhlášky Ministerstva financií SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.