PI/2022/177 Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.