PI/2022/147 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti týkajúce sa prenositeľnosti čísla

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.