PI/2021/94 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Doplniť do návrhu novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov kto okrem obce prideľuje súpisné číslo stavby, ak ide o stavbu inú ako tú, čo vydáva stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie ako stavebný úrad obec. Cieľom je doplniť úpravu o obecnom zriadení pre oblasť prideľovania súpisných čísiel inými stavebnými úradmi ako sú obce (napr. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiacich s jadrovým zariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia podľa § 121 ods. 2 písm. e) stavebného zákona), resp., že aj pre tieto "osobitné stavby" že je to obec, aby to bolo jasné a zrozumiteľné. V praxi totiž iný stavbený úrad požiada aj tak len obec o pridelenie súpisného čísla. Samotná PI uvádza, že sa budú riešiť subjekty hospodárskej mobilizácie. Čo to v reáli znamená a v akom rozsahu z PI nie je zrejmé. Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Únia miest Slovenska nemá pripomienky Odoslaná Detail