PI/2021/281 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Klub 500 (Klub 500) V súlade s dohodou na stretnutí k zákonu o hroziacom úpadku žiadame o možnosť nominácie zástupcov do pracovnej skupiny pre prípravu návrhu predmetnej vyhlášky. Odoslaná Detail