PI/2021/224 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.