PI/2021/197 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.