PI/2021/182 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Odoslaná Detail