PI/2021/147 Predbežná informácia k návrhu zákona o krajinnom plánovaní

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.