PI/2021/130 Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o školách požiarnej ochrany.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Z hľadiska cieľov uvádzaných v predbežnej informácii k predkladanému návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o školách požiarnej ochrany máme záujem spolupracovať na formulovaní návrhu vyhlášky (obsahu, formy a druhov štúdia na školách požiarnej ochrany), ako aj na uskutočnení a zúčastnení na konzultácii k návrhu vyhlášky. Odoslaná Detail