PI/2021/127 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní dotácie na zhodnotenie výsledkov lesnej výroby vrátane surového dreva v Slovenskej republike

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.