PI/2020/27 Návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
OZ BB (OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram) Navrhujeme zapracovať do materiálu potrebu implementácie tzv. univerzálneho dizajnu a použiteľnosti v zmysle potrieb osôb s obmedzenou mobilitou aspoňv tých oblastiach, kde je to možné. Problematika univerzálneho dizajnu je veľmi široká a prierezová rovnako ako nástrojom jednou z priorít inštitúcií EU v rámci mobility a interoperability občanov členských krajín EÚ. Odoslaná Detail