PI/2020/224 Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.