PI/2020/210 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pri zhodnotení súčasného stavu ohľadom súkromných a cirkevných centier špeciálno-pedagogického poradenstva je nutné všestranne posúdiť návrh a vychádzať pritom aj z dát o dostupnosti centier pre deti z jednotlivých miest a okresov a kapacitu štátnych centier pracovať s ďalšími klientami v záujme ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa. Iba súkromné centrá napr. existujú v okrese Dubnica nad Váhom (najbližšie štátne CŠPP Trenčín a Považská Bystrica nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami), Nové mesto nad Váhom (najbližšie štátne CŠPP Trenčín a Topoľčany nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami), Púchov (najbližšie štátne CŠPP Považská Bystrica a Dubnica nad Váhom nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami), Dolný Kubín (najbližšie štátne CŠPP Ružomberok a Námestovo nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami), Ružomberok (najbližšie štátne CŠPP Liptovský Mikuláš a Martin nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami), Tvrdošín (najbližšie štátne CŠPP Námestovo a Dolný Kubín nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami), Poltár (najbližšie štátne CŠPP Rimavská Sobota a Lučenec nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami), Kežmarok (najbližšie štátne Poprad nemá kapacitu pracovať s ďalšími klientami), KE I ((najbližšie štátne v ostatných mest. častiach Košíc nemajú kapacitu pracovať s ďalšími klientami). Zníženie koeficientu bude mať za následok zánik mnohých centier a zníženie ich dostupnosti pre rodiny, ktoré ich služby potrebujú v pre nich dostupnej vzdialenosti. Odoslaná Detail