PI/2020/194 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v plnom rozsahu podporuje stanovisko/pripomienky Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, k Predbežnej informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (PI_2020_194) zaslané 28. 9. 2020 Ministerstvu spravodlivosti SR (na adresu jana.urbanova1@justice.sk) pod číslom OL/040/09/2020/01R. Odoslaná Detail