PI/2020/190 Predbežná informácia k návrhom nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasujú chránené areály Čachtické Karpaty, Ostrovné lúčky, Široká a prírodná rezervácia Devínske jazero

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.