PI/2020/173 Novela vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) žiadame pripojiť podmienku na poberanie podpory §2 ods 4 nový bod, ktorý bude špecifikovať, že žiadateľ musí vyhovieť požiadavkám na pešiu a cyklistickú turistiku a dopravu. bohužiaľ, budovanie a údržba trás (cyklistických aj turistických) je zťažovaná majiteľmi lesov, čím sťažujú regionálny rozvoj. Odoslaná Detail