PI/2020/169 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Vzhľadom na súčasnú situáciu navrhujeme, aby obsahom pripravovaného právneho predpisu bolo zrušenie povinnosti zamestnávateľov s 3 a viac zamestnancami platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS. Cieľom navrhovanej požiadavky je prijať ďalšie ekonomické opatrenie na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na podnikateľské prostredie na Slovensku. Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Vzhľadom na súčasnú situáciu navrhujeme, aby obsahom pripravovaného právneho predpisu bolo zrušenie povinnosti zamestnávateľov s 3 a viac zamestnancami platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS. Cieľom navrhovanej požiadavky je prijať ďalšie ekonomické opatrenie na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na podnikateľské prostredie na Slovensku. Odoslaná Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) medzi možnosti platby žiadame doplniť formu platenia inkasom. táto forma zníži nedoplatky plynúce z nejasnosti a nedorozumení pri začiatku a konci platenia. https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/inkaso zároveň žiadame, aby nikdy a za žiadnych okolností nebol večerný blok rozprávok zrušený (najmä zbytočnými športovými prenosmi). tento blok rozprávok umožňuje (najmä slobodným mamičkám) v kľude pripraviť výživnú večeru. Odoslaná Detail