PI/2020/145 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.