PI/2020/131 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) Dobrý deň, za Hlavné mesto Vám týmto zasielame podnet a to v nasledovnom znení: Žiadame aby bola zohľadnená priemerná mzda v daných lokalitách tak, aby podmienky v poskytovaní odmien boli dostatočne motivačné na získanie spoľahlivých asistentov sčítania, keďže títo asistenti budú vstupovať do obydlí aj zraniteľných skupín obyvateľov, prípadne komunikovať so špecifickou klientelou. Odmena na sčítacieho asistenta v Bratislavskom kraji, resp. v Bratislave nie je absolútne postačujúca a z tohto dôvodu bude veľký problém získať zodpovedných a výkonných asistentov. Odoslaná Detail