PI/2020/107 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) V nadväznosti na PI k pripravovanej novele vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok si dovoľujeme, požiadať, aby bola Slovenská Asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu prizvaná na konzultácie v prípade, že ich bude Ministerstvo životného prostredia SR organizovať. Odoslaná Detail