PI/2020/106 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn (pracovný názov).

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.