PI/2019/79 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Dobrý deň pani ministerka, nedá mi nereagovať na pripravovaný návrh novely zákona o zákaze vstupu neočkovaných detí do Materských škôl. Toto obmedzenie má veľa uhlov pohľadu a vyvstáva tu veľa otázok. Bohužiaľ poznám veľa detí, ktoré majú preukázateľné nežiadúce účinky po očkovaní. Či už encefalitický plač (ktorý trvá aj viac ako 24 hodín v kuse.. viete si to vôbec predstaviť? To nieje iba plač. To sú šialene bolesti hlavy z opuchu, ktoré to dieťa sužujú a pohľad naň bolí rodiča ešte viac pretože mu nevie od nich uľaviť), či diabetes, či rôzne alergie, ekzémy.. alebo aj pozastavenie, dokonca vrátenie sa vo vývine (kde dieťatko už napr. začínalo chodiť a zrazu prestalo). Toto všetko a omnoho viac uvádza a hlavne pripúšťa samotný výrobca v príbalovom letáku. Inak zaujímavé, že aj v reklame v televízii je dolu maličkými písmenkami napísané, že pred každým užitím lieku si má človek pozorne prečítať príbalové informácie, ale v prípade vakcín je prax úplne iná, že rodič sa pomaly k príbalovému letáku ani len nedostane a lekári odmietajú na tu tému vôbec hovoriť, začnú byť podráždení, že si ich ako rodičia dovolíme doslova otravovať s tým, nehovoriac, že mnohí nemajú ani šajn, čo je v príbalovom letáku vlastne uvedené. To je každodenná realita. V zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás preto žiadam o zodpovedanie nasledovných otázok: Ako k tomu príde rodič, ktorý platí dane, že z jeho peňazí sa predškolské zariadenie bude tiež financovať, avšak jeho dieťa bude mať zakázané MŠ navštevovať? Budú mu tiež vrátené peniaze zo zaplatených pokút za odmietnutie daných vakcín? Či to už sa stratí v systéme? Aké máte konkrétne podklady k návrhu, kedy sa na Slovensku v MŠ stalo, že neočkované dieťa ohrozilo/nakazilo svojich spolužiakov či iné deti? Ako chcete riešiť riziko nákazy od dospelých, s ktorými prichádzajú deti v MŠ do každodenného kontaktu - pedagógovia, upratovačka, kuchárky,..? Nakoľko vakcína nevytvára doživotnú imunitu, u niekoho imunita odpoveď nieje vôbec po očkovaní a občania narodení pred rokom 1969 napr očkovaní proti osýpkam neboli. Je známe, napriek tom, že to nebolo verejne medializované (pýtam sa prečo?), že nemenovaný primár v Košiciach operoval nakazený osýpkami vo vysokých horúčkach. To je akože v poriadku? Je podľa Vás v poriadku, že dospelý človek, navyše lekár, vedome možno nakazil polovicu oddelenia v Nemocnici a operoval napriek tomu, že bol nakazený infekčnou chorobou, ktorá si vyžaduje liečbu a karanténu? Ako chcete zaručiť, že žiadne dieťa, ktoré bude/je očkované, nebude mať žiadne NÚ? Narážam na skutočné objektívne priznanie NÚ, nie ich vedomé popieranie, ako k tomu bežne medzi lekármi vo vzťahu k pacientovi dochádza. Prečo radšej neriešite zloženie a kvalitu vakcín? Taktiež možnosť voľby medzi kombinovanými a monovakcínam, ako je tomu v zahraničí a ktorá tu nieje? Prečo sa nezameriate na konkrétny prieskum, aká častá je chorobnosť u očkovaných a neočkovaných detí? A prečo najmä neusporiadate verejnú diskusiu, ktorej sa okrem novinárov môžu zúčastniť aj rodičia detí,očkovaných aj neočkovaných a aj tých s NÚ po očkovaní? Aký je rozdiel v tom, že dieťa, ktoré z dôvodu kontraindikácií bude môcť navštevovať MŠ a dieťa, ktorého rodičia rozhodnú o neočkovaní svojho dieťaťa (z obáv z NÚ) navštevovať nebude môcť? Nie je návrh tohto zákona v rozpore so základnými ľudskými právami a právami dieťaťa a tiež jasne diskriminačný voči určitej skupine občanov? Ako bude rešpektovaná výhrada vo svedomí z dôvodu náboženského presvedčenia, kedže u nás v SR máme slobodu vyznania? Zabezpečíte také podmienky na trhu práce, aby rodičia, ktorí tým pádom budú musieť ostať s dieťaťom doma až do jeho 6 rokov, boli chránení proti výpovedi v zamestnaní? Nakoľko sa pripravuje na pripomienkovanie aj zákon o povinnej školskej dochádzke resp. predškolskej od 5 rokov, ako to bude u neočkovaných detí? Nakoľko sa to jednak navzájom vylučuje a ako si predstavujete vplyv neabsolvovania tejto predškolskej dochádzky na následný nástup dieťaťa do Základnej školy, jeho socializáciu v kolektíve, ktorú predtým z vyššie uvedených dôvodov nebude môcť mať a celkové zvládnutie ďalších nadväzujúcich povinností, ktorých základy sa budú deti učiť práve počas predškolskej prípravy? Budú prizvaní aj detskí psychológovia, ktorí sa budú môcť k tejto téme vyjadriť z ich pohľadu a odborných skúseností? A v neposlednom rade, bude zriadený aj inštitút/fond, ktorý bude rodiny detí nejakým spôsobom poškodených očkovaním, a nie je ich málo napriek tomu, že na Slovensku je téma negatívnych účinkov vakcín tabuizovaná, reálne finančne odškodňovať tak, ako je tomu v mnohých nielen európskych krajinách? Za Vaše odpovede vopred ďakujem. S pozdravom Michaela Izsóf Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Chcem sa opýtať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 1. Kto mi zaručí, že keď dám moje dieťa očkovať, nenastanú nejaké zdravotné komplikácie? Môj syn má ekzém, jeho dr. Je názoru že dieťa s ekzémom sa môže očkovať, aj keď vo veľa prípadoch sa práve po očkovaní ekzém objavil , vlastne aj u nás po prvom povinnom oc kovani a dokonca sa aj veľmi ekzém zhoršuje. Tiež mal môj syn po narodení zdravotnej starostlivosti po narodení zanedbanú starostlivosť, čím mu spôsobili žltačku V stupňa, išlo mu o život , jeho pečeň dostala zabrať a aj tak je jeho dr. presvedčená o tom že očkovanie je správne, aj keď je očkovanie pre veľká záťaž nie len na imunitu ale aj na pečeň. Ďalšie ockovanie som teda odmietla, pretože po prvom mal zle nielen pečeňové výsledky . Nechcela nam dovoliť odklad na ktory máme nárok a stým súvisí moja ďalšia otázka 2. Bolo mi povedané , že odklad nie je možný , pretože očkovanie je testované iba na deťoch v takom veku ako je doporučené, a už nemusí byť účinné a spoľahlivé. Kto mi zaručí , že aj v neskoršom veku bude očkovanie naozaj účinné a že nesposobi nejaké zdravotné komplikácie, keďže nieje testované na starších deťoch. 3. Zákaz neplatí pre staršie deti, ktoré neboli očkované a tiež navštevujú už aj školské zariadenia, tiež neplatí pre zamestnancov školy, firiem , ktoré navštívia školu, škôlku, rodičov, ľudí, ktorý neboli ockovani na rôzne choroby, pretože sa očkuje len od určitého roku. 4. Ako chcete zabezpečiť, aby lekári pravdivo a úplne informovali o bezpečnosti vakcín, o nežiadúcich účinkoch, aby dávali rodičom pravdivé informácie , čítať prívalové letáky. 5. Ako chcete zabezpečiť, aby každé dieťa malo právo najskôr zistiť , či jeho telo nemá už protilátky na určité choroby, či jeho telo zvládne vakcínu . 6. Kto bude kontrolovať lekárov, či naozaj úplne a pravdivo nahlasujú každý nežiaduci účinnok? 7. Prečo tvrdíte, že všade v okolitých štátoch je očkovanie povinné a tiež zakázané navštevovať škôlky ,pokiaľ dieťa nieje očkované, keď očkovanie je v mnohých štátoch nepovinné , napr. Rakúsko, Nemecko... 8. Kedy uzakonite aj odskodnovanie deti, ktoré boli očkovaním naozaj poškodené? Sú to naozaj veľmi závažné poškodenia, ktoré si vyžadujú 24 hodinovú starostlivosť, velakrat rodič nemôže chodiť ani do práce a naozaj nemá z čoho financovať ich ďalší život. 9. Kde mám istotu, že o pár rokov nevyhlasite že vakcíny , ktoré sú momentálne na trhu neboli bezpečné , ako sa to už pár krát stalo. Tiež,že nezrusite povinné očkovanie a moje dieťa môže po vašom momentálnom nátlaku - zaočkovani ostať poškodené. Nesúhlasím s povinným očkovaním, som za slobodu v očkovaní. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Prečo chce Ministerstvo zdravotníctva SR vylúčiť neočkované deti z predškolských zariadení? Ako môžu neočkované deti byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizumu vytvoriť si protilátky? Kto a ako bude pátrať po pôvodcovi toho nákazy? Kto podloží účinnosť vakcín a kto bude skúmať protilátky u detí a celej populácie? Bude ministerstvo požadovať aj od zamestnancov predškolských zariadení a všetkých ostatných ľudí, ktorí sa tam vyskytnú, presne to isté očkovanie ako sa vyžaduje pri deťoch? Existujú predsa správy RÚVZ, kde sa dá dostať k informáciám, aký očkovací status mali osoby, ktoré ochoreli a predsa musíte vedieť, že často je výskyt práve u dospelej a OČKOVANEJ populácie. Aký význam má teda tento krok, vylúčiť deti z predškolských zariadení, keď sa po (nielen) predškolských zariadeniach pohybujú (dospelé) osoby s neznámym očkovacím statusom? Medicína bola a vždy aj bude omylná, lebo je tam prítomný ľudský faktor a ľudia omylní sú. Stačí si len spomenúť na BCG vakcínu a živú lyžičkovú vakcínu proti polio. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienky k PI/2019/79 k návrhu novely zákona č. 355/2007 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podáva nasledovné pripomienky 1. Odstránenie sankcií Súhlasíme s odstránením priamej finančnej sankcie za odmietnutie očkovania, a to z dôvodov: - rešpektovania dôstojnosti človeka a jeho telesnej integrity v súlade s požiadavkou na ochranu základných ľudských práv a slobôd. - doteraz platný spôsob riešenia v priestupkovom konaní považujeme za nezákonný. Podľa zákona č. 372/1990 o priestupkoch, § 2 (1), "Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo inom zákone,..." Z toho vyplýva, že odmietnutie očkovania by mohlo byť priestupkom iba v prípade, že by "ohrozovalo záujem spoločnosti". Jediný relevantný záujem spoločnosti je v tomto prípade zabrániť šíreniu ochorenia. Väčšina povinných vakcín aplikovaných podľa súčasnej očkovacej schémy však nemá preukázanú takúto schopnosť. Najlepším príkladom je povinné očkovanie proti tetanu, ktorý ani nie je prenosný z človeka na človeka. Naopak, máme zaznamenané množstvo prípadov postvakcinačného zhoršenia zdravotného stavu detí, čo nie je záujmom spoločnosti. 2. Diskriminácia Návrh odoprieť dieťaťu dochádzku do materských škôl z dôvodu neabsolvovania povinných očkovaní je koncepčne zlý a diskriminujúci z viacerých dôvodov: Základný predpoklad návrhu je, že (z rozhodnutia rodičov) neočkované deti v materskej škole nejakým spôsobom zdravotne ohrozujú ostatné deti, najmä deti neočkovateľné zo zdravotných dôvodov, a to zrejme viac než všetky ostatné osoby s ktorými sa dieťa stretáva. Považujeme ho za vedecky nedokázaný a žiadame ministerstvo, aby zverejnilo analýzy z ktorých vychádzalo. Okrem toho, podľa ministerky zdravotníctva, prijaté bude dieťa: • „ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára • alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne • alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu". • Ministerstvo zároveň počíta s tým, že medzi očkovanými deťmi sa budú nachádzať aj také deti, ktoré nemajú merateľné hladiny protilátok (zlyhanie vakcíny). Nie je ich vôbec málo. Sú tu teda 3 skupiny detí, ktoré sú na tom z epidemiologického hľadiska rovnako (vnímavé voči ochoreniu), ale z dochádzky do materských škôl majú byť vylúčené len deti, ktorých rodičia odmietli ich očkovanie. Rodičia pochybujú o epidemiologickom význame takéhoto jednostranného opatrenia a vnímajú ho ako formu ekonomického a sociálneho nátlaku a diskriminácie. 3. Rozpor so zámermi ministerstva školstva Návrh je v priamom rozpore s Plnením akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 27. Júna 2018, ktorý je do praxe zavádzaný napr. v návrhu novely zákona č. 245/2008 (PI/2019/78). 4. Chýba vymedzenie Ministerstvo predkladá návrh s tým cieľom, aby „Deti v predškolských zariadeniach… boli efektívnejšie chránené pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu“. Podmienkou prijatia dieťaťa má byť preto „podrobenie povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára..." Takéto vymedzenie ide vysoko nad rámec zamýšľaného cieľa. Pre ochranu pred zavlečením ochorenia je relevantné len také očkovanie, ktoré má preukázateľnú schopnosť zabrániť šíreniu ochorenia. Nie je dôvod vyžadovať také vakcíny, ktoré nemajú túto schopnosť (viz. Príloha). Ministerstvo zdravotníctva by malo tieto fakty jasne deklarovať a koncepčne pomenovať ochorenia, u ktorých považuje očkovanie za účinný nástroj prevencie ich šírenia, a u ktorých iba za nástroj ochrany osobného zdravia. Žiadne opatrenia by potom nemali ísť nad rámec tejto koncepcie. Táto požiadavka je v súlade s Ústavou SR čl.13 (4): „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ Navyše, ministerstvo berie do úvahy len ochorenia preventabilné očkovaním v rozsahu povinného očkovacieho kalendára. Žiadame ministerstvo, aby začalo vyhodnocovať zdravie detí v plnom rozsahu a porovnávať celkovú chorobnosť očkovaných a neočkovaných detí. 5. Systémové problémy Návrh je neúplný, pretože neadresuje dlhodobé problémy, ktoré sprevádzajú systém očkovania. Napriek formálnej povinnosti, slovenská pediatria ešte stále nie je v stave rozpoznávať vedľajšie účinky očkovania, hlásiť ich, predchádzať im a efektívne pomáhať deťom postihnutým postvakcinačnými následkami. Za takto postihnuté deti nepreberá zodpovednosť ani štát a neexistuje mechanizmus, ktorý by odškodňoval postihnuté rodiny. Celé bremeno zodpovednosti za dieťa poškodené očkovaním stále leží na pleciach rodiča. Vyzývame ministerstvo, aby sa zaoberalo týmito problémami. Malá pozornosť sa venuje celkovému zdraviu detí ktoré je v zlom stave, a prirodzeným spôsobom jeho podpory, napr. otužovaním, zdravou stravou, dostatkom pohybu, elimináciou elektrosmogu; v materských a základných školách masívne pribúdajú prístupové body Wifi, hoci nie sú nevyhnutné k technickému zabezpečeniu výučby. Naopak, slovenskí odborníci upozorňujú na ťažkosti s pozornosťou detí súvisiacu s používaním mobilov v škole a vznik závislosti od používania bezdrôtovej siete. Problematiku je potrebné skúmať aj vo svetle nových výskumných prác ktoré poukazujú na riziká trvalého vystavenia elektromagnetickému žiareniu, obzvlášť u detí. Podľa našich informácií, Francúzsko pristúpilo až k zákazu sietí Wifi na školách v súlade s odporúčaním Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 2013. Očakávame, kedy a ako sa ministerstvo postaví k tejto problematike. Všetky pripomienky považujeme za zásadné. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. IČO: 42126835 Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk Príloha - očkovanie a šírenie ochorenia • Podľa aktuálneho stavu vedeckého poznania, šíreniu ochorenia nedokáže účinne zabrániť vakcína proti tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu (acelulárna vakcína) a detskej obrne (inaktivovaná vakcína). Tieto vakcíny boli navrhnuté a slúžia len na zníženie rizika vážneho priebehu ochorenia u očkovaného človeka. Očkovaný človek prenáša ochorenia tak ako neočkovaný (s výnimkou tetanu, ktorý sa ani neprenáša z človeka na človeka). • Vakcína proti vírusovej hepatitíde B by principiálne mohla brániť šíreniu ochorenia, avšak spôsob prenosu - sexuálnym stykom a krvou - sa, dúfajme, materských škôl netýka. Dieťa sa môže nakaziť pri pôrode od infikovanej matky, toto riziko eliminuje zavedený a dlhodobo úspešný predpôrodný skríning. Iné cesty prenosu na dieťa sú raritné. • Existujú indície, že šírenie ochorenia by mohla znižovať vakcína proti Hemofilovým invazívnym ochoreniam spôsobeným typom B, avšak je určená len na ochranu najmenších detí a jej účinnosť u významnej časti detí vyvanie už pred vekom nástupu do materskej školy, takže jej vyžadovanie nie je rozumne zdôvodniteľné. • Vakcína proti pneumokokom pravdepodobne znižuje šírenie ochorenia, avšak je zameraná len proti 10 resp. 13 sérotypom z cca 100 známych, a v očkovanej populácii sa veľmi rýchlo uplatňujú také sérotypy, ktoré vakcína nezachytáva. Jej prínos pre "kolektívnu imunitu materskej školy" je sporný aj z toho dôvodu, že účinok pomerne rýchlo slabne. • Živé vakcíny proti osýpkam, mumpsu a rubeole by mohli mať do istej miery schopnosť predchádzať šíreniu ochorenia, samozrejme za predpokladu, že vakcína viedla u toho-ktorého dieťaťa k predpokladanej imunitnej odpovedi. • Účinnosť vakcín treba obozretne posudzovať, najmä vo svetle aktuálnych epidémií, kde na Slovensku v roku 2018 až 81 % chorých na osýpky bolo očkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny, spomedzi tých, ktorí mohli byť očkovaní z hľadiska veku a kontraindikácií. Podobne dopadli aj epidémie mumpsu. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vážená pani ministerka, vo veci publikovanej informácie zo dňa 20.3.19 ohľadne "Ochrana zdravia detí" dostupnej na stránkach http://www.health.gov.sk/Clanok?povinne-ockovanie-ochrana a na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa chcem informovať nasledovne: 1. Kto prosím preberie plnú zodpovednosť za prípadné nežiadúce účinky, ďalej len NÚ (nemyslím ich hlásenie,...) a na koho reálne budem môcť podať trestné oznámenie ak sa situácia s NÚ vyskytne? Prosím o rolu. Detský lekár to nie je a ani mi dekrét preukazujúci jeho plnú zodpovednosť za produkt tretej strany (vakcínu) nepodpíše. 2. Ako bude SR riešiť odškodnenie v prípade NÚ? Kto a ako sa bude tvoriť fond na sanáciu? 3. Akú má rodič garanciu, že sa štát reálne o dieťa postihnuté vakcínou postará? Aktuálne je plná zodpovednosť na rodičovi. Lekár dáva ruky preč. 4. Dotýka sa plánované opatrenie len detí, ktoré ešte len začnú predškolské zariadenie navštevovať, alebo toto opatrenie platí plošne pre všetky deti, t.j. aj tie, ktoré predškolské zariadenia už navštevujú? 5. Uvedomuje si predkladateľ dopad zákona na HDP, na rodinné financie, … keďže buď zostane doma rodič, alebo si za úplatu rodina zabezpečí opatrovateľku? Uvedomuje si predkladateľ, že takto vylúčené deti nie ich vlastným zavinením nebudú mať rovnaký prístup k vzdelávaniu ako deti navštevujúce predškolské zariadenie? Toto nie je práve postup ako naplniť motto: Vzdelaná spoločnosť ako podmienka prosperity. 6. V oznámení sa hovorí len o deťoch. Ako MZ SR plánuje riešiť prítomnosť dospelých, či už personálu predškolského zariadenia, rodičov, stret s neočkovanými deťmi... ktorí môžu byť nosičom a zdrojom? 7. Na základe akého výskumu prišlo MZ SR s návrhom, kde problémom sú neočkované len deti? Nie nezaočkované, preočkované dospelé osoby. Prosím uviesť zdroj. 8. Ako si MZ SR vysvetľuje situáciu, že na východe SR, kde je teoretická úroveň zaočkovanosti nad 95% prepukli osýpky a v BA/TN kraji, kde je teoretická úroveň zaočkovanosti nižšia sa osýpky podľa mne dostupných informácií nevyskytujú? 9. Aké sú dôvody riešenia českou cestou a nie napr. rakúskou cestou? 10. Dopyt na poskytnutie informácií bol zadaný aj z portálu slovensko.sk ako všeobecná agenda na MZSR. Za poskytnutie odpoveď ďakujem a pekný deň Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Podávam pripomienku k návrhu PI/2019/79: Návrh zabrániť deťom, aby mohli navštevovať materskú školu (ak neabsolvovali všetky alebo niektoré povinné očkovania) je diskriminačný. Je to forma ekonomického nátlaku na rodičov. Tiež je v priamom rozpore s pripravovanou novelou zákona o povinnej predškolskej dochádzke. Skúsenosti s epidémiami infekčných ochorení v posledných mesiacoch, napríklad osýpky v okrese Trebišov v r. 2018 a 2019 ukazujú na to, že ani 99% zaočkovanosť detí nezabráni nákaze a šíreniu ochorenia, ak nie sú dodržiavané ďalšie opatrenia (karanténa nakazených a najmä jej dodržiavanie a tiež zlepšenie sociálnych a hygienických podmienok). Navrhujem ponechať prijímanie detí do materských škôl tak ako je v súčasnosti, s podmienkou uvádzať očkovací status na prihláške do materskej školy. V prípade, ak bude zistené, že v predškolskom zariadení sa vyskytlo niektoré z vybraných infekčných ochorení, môžu byť vnímavé deti (neočkované voči danému konkrétnemu ochoreniu, napr. osýpky) na podnet RÚVZ vylúčené z pobytu v zariadení po stanovenú dobu (príklad 21 dní) a bude im nariadená karanténa v domácom prostredí. Takéto opatrenia (karanténa a vylúčenie vnímavých osôb) realizujú príslušné RÚVZ už v súčasnosti. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrh uvedeného zákona je diskriminačný a obmedzujúci a neopodstatnený. Na základe akých podkladov MZ SR dospelo k záveru, že neočkované deti ohrozujú očkované? Prečo si MZ SR neberie príklad z krajín kde je očkovanie dobrovoľné? Ako chcete zamedziť kontakt s dospelými nechránenými pracovníkmi MŠ? Na jednej strane ústava SR zakotvuje prístup k vzdelaniu každému a na strane druhej ho chcete obmedziť uvedeným návrhom. Navrhujem, nech sa hľadajú riešenia pri odškodnený NÚ po očkovaní, zdobrovoľnenie očkovania, a nech sa nebagatelizujú obavi rodičov z očkovania a v konečnom dôsledku nech sa rieši zloženie vakcín a ich kvalita. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Považujem to za zásah do slobodnej voľby. A ohrozenie verejného zdravia! Vakcíny obsahujú látky ktoré sú dokázaným karcinogenom a látky poskodzujuce nervový sustavu! Nezarucuju imunitu proti ochoreniu! Odmietam násilie páchané na mne a mojich deťoch! Odoslaná Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) Všetky pripomienky sú zásadné V bode „2. Základné ciele právnej úpravy“ predbežnej informácie navrhujeme doplniť ďalšie ciele v nasledovnom znení: 1. „Cieľom tohto návrhu zákona bude aj navrátenie pôsobnosti úradov verejného zdravotníctva na zabezpečovanie, organizáciu a koordináciu výkonu očkovania v rozsahu pôsobností ako mali v čase pred zverením tejto pôsobnosti zdravotným poisťovniam a lekárňam a ambulanciám. Návrhom sa tiež upresní správne nakladanie s biologickými vzorkami v súvislosti s výkonom analýz. Odôvodnenie: Nová právna úprava s oslabenou pôsobnosťou úradov verejného zdravotníctva sa v praxi neosvedčila, spôsobuje že protiepidemiologické opatrenia v oblasti infekčných ochorení prichádzajú oneskorene a preto sú aj potom menej účinné. Upresnenie nakladania s biologickými vzorkami má za cieľ príslušnými opatreniam ochrániť vzorku pred jej znehodnotením ešte pred vykonaním laboratórnej analýzy; ide o skvalitnenie predanalytickej fázy laboratórnych vyšetrení. 2: Cieľom tejto právnej úpravy bude aj ukotvenie tých zamestnancov úradov verejného zdravotníctva, ktorí vykonávajú činnosti v odbornej oblasti ochrany a podpory zdravia ako zdravotníckych pracovníkov so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi podľa osobitného predpisu (zákon o poskytovateľoch); ďalej zavedenie pojmu hygienik ako zdravotníckeho povolania do slovenského zdravotníckeho práva; ukotvenie absolventov farmaceutických, veterinárnych, poľnohospodárskych a technických fakúlt v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik v prípade, že pracujú na úradoch verejného zdravotníctva vrátane umožnenia ďalšieho vzdelávania v systéme zdravotníctva a zlepšenia odmeňovania. Odôvodnenie: Odklon od nahliadania na pracovníkov úradov verejného zdravotníctva iba ako na úradníkov. V roku prevencie je potrebné zvýrazniť, že rozhodnutia v správnom konaní vydávané úradmi verejného zdravotníctva môžu byť správne iba vtedy, ak ich pripravujú odborníci s príslušným vzdelaním a erudíciou a to na základe príslušných vyšetrení a analýz. Tiež riešenie akútneho nedostatku kvalifikovaného zdravotníckeho personálu pre výkon prevencie (ochrana a podpora zdravia) na úradoch verejného zdravotníctva a zvyšovanie atraktivity úradov verejného zdravotníctva pre potenciálnych záujemcov o prácu s príslušnou kvalifikáciou. 3. V súvislosti s problematikou účinnejšej prevencie civilizačných chronických neinfekčných ochorení bude tiež v návrhu zákona upravená problematika vzniku a vydávania povolení na prevádzkovanie neštátnych poradní zdravia ako špecifického druhu ambulancií, ktoré smie prevádzkovať iba zdravotnícky pracovník (lekár, sestra, psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzioterapeut, laboratórny diagnostik, atď.) so zameraním na poradenstvo a nefarmakologické intervencie prevencie u jednotlivcov a v populácii (rodina, komunita, prirodzený región, okres, vyšší územný celok, kraj) s tým, že úradom verejného zdravotníctva by mala byť zverená kompetencia odborného a metodického usmerňovania výkonu prevencie v týchto neštátnych poradniach. Regionálne úrady verejného zdravotníctva by mali koordinovať a odborne a metodicky usmerňovať výkon prevencie v neštátnych poradniach podpory zdravia na príslušnom území a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by mal v tejto veci koordinovať a metodicky usmerňovať regionálne úrady verejného zdravotníctva. Odôvodnenie: Ukazovatele zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky poukazujú na to, že je potrebné rozsiahlejšie podporiť prevenciu chronických neinfekčných ochorení umožnením rozsiahlejšieho vzniku poradní ochrany a podpory zdravia prevádzkovaných kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi. 36 štátnych poradní ochrany a podpory zdravia prevádzkovaných úradmi verejného zdravotníctva na pokrytie potrieb obyvateľstva nestačí. Niekdajšie funkcie zaniknutého Ústavu zdravotnej výchovy je potrebné obnoviť, doterajšie poradne zdravého životného štýlu prevádzkované rôznymi osobami na základe živnosti profesionalizovať a poradne zdravia zriaďovať ako špecifický druh ambulancií – poradne – prevádzkovaných na základe licencie od príslušných stavovských organizácií a povolenia od VÚC. Regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR by v roku prevencie mali byť koordinačným a zjednocujúcim prvkom odborných postupov tak, aby boli odborné činnosti vykonávané systematicky, integrovane, sústavne, odborne a so zacielením na riešenie najčastejších, najzávažnejších alebo najdrahších problémov súvisiacich so všeobecnou a selektívnou prevenciou obyvateľov príslušného územia. 4. Rovnako bude novým zákonom upravený vznik neštátnych centier podpory zdravia ako špecifického druhu súboru ambulancií a iných priestorov súvisiacich s výkonom kvalifikovanej integrovanej ochrany a podpory zdravia v príslušnej populácii. Nová právna úprava by tiež zavedením nových kompetencií mala umožniť obciam a mestám vytvárať a prevádzkovať pracovné miesta verejných zdravotníkov na zabezpečenie výkonu včasného lokálneho skríningu, lokálnych epidemiologických štúdií, cielených lokálnych preventívnych stratégií, programov a projektov, prípadne iných pracovných miest zdravotníckych pracovníkov (komunitný verejný zdravotník, komunitná sestra, školská sestra a podobne podľa miestnej potreby) potrebných na zabezpečenie účinnej lokálnej prevencie infekčných a chronických neinfekčných ochorení pod odbornou garanciou a metodickým usmerňovaním výkonu tejto prevencie úradmi verejného zdravotníctva. Na základe novej právnej úpravy by tiež mali vzniknúť interdisciplinárne multiprofesionálne tímy zložené zo zástupcov rôznych rezortov na priebežné prierezové vyhodnocovanie stavu zdravia obyvateľstva na danom území a podielu rôznych vplyvov činností rôznych subjektov alebo rezortov na tomto stave a navrhovanie a zabezpečovanie realizácie opatrení na zlepšenie stavu zdravia obyvateľstva v podobe rád zdravia. Vytváranie a koordinácia činností národnej, regionálnych a lokálnych rád zdravia môže byť vedené zo strany úradov verejného zdravotníctva, opatrenia sa však musia prijímať a implementovať nielen v rezorte zdravotníctva. Odôvodnenie: Zapojenie príslušných aktérov pre napĺňanie cieľov WHO Zdravie vo všetkých politikách. Vytvorenie chýbajúcej infraštruktúry na účinnejšiu prevenciu na Slovensku „v roku Prevencie.“ Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Prečo neočkované deti nebudú môcť chodiť do škôlky (predškolských zariadení)? Veď v Rakúsku, Nemecku a v ďalších krajinách je očkovanie dobrovoľné. Prečo je na Slovensku očkovanie povinné? Sú vakcíny bezpečné? Sú vakcíny účinné? Existuje analýza na porovnanie zdravotného stavu očkovaných a neočkovaných detí? Existujú analýzy na chemické zloženie vakcín? Akým spôsobom sa kontroluje zloženie vakcín, aké látky sú obsiahnuté vo vakcínach a v akom množstve? Majú vakcíny nežiadúce účinky? Áno majú nežiadúce účinky, píše sa o tom v príbalových letákoch. Kto je zodpovedný za nežiadúce účinky vakcín? Bude výrobca vakcín platiť za nežiadúce účinky vakcín? Aký je trend autoimunitných ochorení a súvislosť týchto ochorení s očkovaním? Aký je trend autistických ochorení a súvislosť týchto ochorení s očkovaním? Čo spôsobuje hliník a ďalšie škodlivé, nebezpečné a toxické zložky vo vakcíne? Stále viac rodičov si uvedomuje, že ich dieťa vážne ochorelo po očkovaní. Ide o poškodenia imunitného systému, poruchy vývoja, poruchy správania, autizmus, poruchy učenia, zápaly mozgu, autoimunitné ochorenia, detskú cukrovku, leukémiu, nádorové ochorenia, neurologické ochorenia, kožné ochorenia, alergie, astma, epilepsiu, ochrnutie aj smrť. VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA) dostáva ročne tisíce hlásení o vážnych nežiadúcich účinkoch očkovania, z čoho okolo 1% sú úmrtia spôsobené očkovaním. Máme dôverovať očkovaniu? Akokoľvek sa medicína tvári suverénne, vždy bola, je, a aj bude omylná, a preto je naliehavé, aby bolo trvale zaručené právo na slobodnú voľbu každého človeka vo veci očkovania, a zdravotnej starostlivosti v širšom zmysle. Ešte v roku 2005 bola živá "lyžičková" vakcína oficiálne "výborná" a "povinná" pre naše deti na Slovensku, a 19.12.2007 ju člen vakcinačnej komisie, prof. Dluholucký, označuje v stanovisku pre Národnú radu SR ako "neprijateľnú z celosvetového hľadiska". Štát by mal predovšetkým poctivo pristúpiť k obavám rodičov, zodpovedne sa postaviť k popísaným nežiadúcim účinkom vakcinácie, ponechať zodpovednosť na rodičoch a prispieť ku kvalitnej a dostatočnej informovanosti rodičov o očkovaní. Som proti povinnému očkovaniu. Som za slobodnú voľbu očkovania. Sme v slobodnej demokratickej spoločnosti? Odoslaná Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Navrhujeme, aby podnikateľský subjekt zaisťujúci predškolskú starostlivosť nemal zákonom stanovenú povinnosť viesť osobné údaje o zaočkovaných deťoch, ale len o tých, ktoré spadajú do výnimky (má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu), splní sa tak zásada minimalizácie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 5 nariadenie 2016/679 a napriek tomu sledovaný účel bude splnený. Pri spracúvaní menšieho množstva citlivých osobných údajoch o deťoch sa zníži aj bezpečnostné riziko. Odoslaná Detail