PI/2019/71 Predbežná informácia k návrhu zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.